Organist & Software Developer

Anton Vierbergen

YouTube-kanaal

InstagramLinkedIn

Quatro media

Disclaimer

Disclaimer voor quatromedia.nl
Quatro media verleent u hierbij toegang tot www.quatromedia.nl en aanverwante sites zoals www.antonvierbergen.nl (hierna te noemen “de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Quatro media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Quatro media.

Beperkte aansprakelijkheid
Quatro media spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quatro media. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Quatro media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Quatro media en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quatro media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.