Organist & Software Developer

Anton Vierbergen

YouTube-kanaal

InstagramLinkedIn

Quatro media

Privacyverklaring

Quatro media neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Onze gegevens
Quatro media
Pollenstein 43, 6714 DD Ede
Nederland
E-mailadres: info@quatromedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Quatro media verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van correspondentie, telefonisch contact of door een profiel op de website aan te maken.
De gegevens worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Quatro media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien u hierom heeft gevraagd en/of dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
– Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
– Het administratief afhandelen van (proef)abonnementen en betalingen.
– Voor het kunnen verzenden van nieuwsbrieven.
– Om uw gedrag (geanonimiseerd) op onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Quatro media zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Quatro media geeft uw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die onze website beter laten werken. Analytische cookies zoals Google Analytics maken geen inbreuk op uw privacy doordat we deze privacyvriendelijk (geanonimiseerd) ingesteld hebben. De bewaarperiode van deze analytische data is 14 maanden.
De website is voorzien van een SSL-certificaat en de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software en plug-ins, zodat uw gegevens zo veilig mogelijk opgeslagen zijn.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid binnen vier weken. We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Quatro media neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@quatromedia.nl.

Wijzigingen
Quatro media houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden.